• Carota

ญี่ปุ่นประกาศสร้างวัดบนอวกาศแห่งแรกของโลกวัดไดโกจิ (醍醐寺, Daigoji Temple) ซึ่งเป็น 1 ใน 17 สถานที่ในเกียวโตที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต และ Terra Space บริษัทเทคโนโลยีอวกาศญี่ปุ่น ได้ประกาศร่วมมือกันในการสร้าง ”วัดอวกาศ” ในรูปแบบของดาวเทียม IoT ซึ่งจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรระดับต่ำของโลกในปี 2023


โดยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดโจเทนอินโกอุนจิ” วัดนี้จะติดตั้งสัญลักษณ์ของคำสอนทางพุทธศาสนา เช่นพระพุทธรูปหลักของนิกายวัชรยาน ไดนิจิ เนียวไร และมันดาลา (หนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล) ด้วยเทคโนโลยี IoT ทำให้เราสามารถรู้ถึงตำแหน่งของวัดได้แบบ real-time ด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ วัดนี้จะทำให้คุณสามารถมองฟ้าและสวดภาวนากราบไหว้ได้จากทุกตำแหน่งบนโลก


ที่มา


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น