• Maiizama

Resident Evil บอสแต่ละภาค

ความรู้สึกของผู้เล่นหลังจากเจอบอสแต่ละภาค


Resident Evil 2 (Remake)


Resident Evil 3 (Remake)


Resident Evil Village

ที่มา

ดู 56 ครั้ง0 ความคิดเห็น