• Carota

มีผลบังคับใช้แล้ว กฎหมายเก็บภาษี “e-Service”กฎหมาย e-Service คืออะไร?

คือ กฎหมายที่ให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บ VAT 7% จากผู้ให้บริการต่างประเทศ และแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการทางออนไลน์ แก่ผู้ใช้ในประเทศไทย มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี


ธุรกิจประเภทใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ?

1. บริการ Streaming ที่มีรายได้จากค่าบริการ เช่น Netflix, HBO, Spotify

2. บริการให้ดาวน์โหลดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Steam, Epic Game Store, Line Sticker, แอปพลิเคชั่นโหลดหนัง เพลง หนังสือแบบออนไลน์ต่างๆ

3. แพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการ หรือเป็นตัวกลางส่งมอบบริการอิเล็กทรอนิกส์และชำระค่าบริการ เช่น App Store, Google Play Store

4. แพลตฟอร์ม/บริการประเภทใด ๆ ที่มีรายได้จากการให้พื้นที่ หรือบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาออนไลน์ เช่น Facebook ,Twitter, Youtube, Tiktok, Line

โดย กฎหมายเก็บภาษี “e-Service” จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


ผู้บริโภคอย่างเราๆนั้น คงต้องจับตาดูต่อไปว่าค่าบริการต่างๆ จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่


ที่มา1

ที่มา2

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น