• Maiizama

อาการ Lag ในโลกแห่งความจริง โฆษณา "The Reset" โดย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต Verizonผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต Verizon ได้สร้างสรรค์โฆษณาสุดแปลก ในชื่อ " The Reset " หากอาการ Lag เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง เพื่อโปรโมทความเร็วอินเตอร์เน็ต 5G ของค่าย สำหรับชาวเกมเมอร์ เมื่อเห็นแล้วจะเ้ขาใจกันทันทีว่าเหมือนจริงมาก ตั้งแต่อาการบัคของสิ่งของและอาการโหลดไม่ขึ้นของรูปภาพ สิ่งก่อสร้าง ส่งผลไปจนถึงพื้นผิวของพื้นที่แสดงผลผิดเพี๊ยน จนเกิดอาการตกโลกกันเลยทีเดียวดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น